เพลงมาร์ชโรงเรียน

                                          มาร์ชโรงเรียนวัดเสมียนนารี

        โรงเรียนวัดเสมียนนารีของเรา          ชื่นฉ่ำยามเช้าเราเข้าห้องเรียน

มาตรฐานความรู้                                                  ครูและศิษย์พากเพียร

เป็นโรงเรียนพัฒนา                                         คุณธรรมความดีเรามีทุกคน

ปรัชญาเลิศล้น                                                    เยาวชนศรัทธา

ทั้งเทคโนโลยี                                                       ทั้งทีวีศึกษา

เรียนพัฒนาเพื่อชีวิต                                          

        ดอกเฟื่องฟ้า                                     สวยงามสง่าเจิดวิจิตร                                

เพียรคู่เคียงชีวิต                                       ยืนสถิตประจำโรงเรียน                              

        กรมท่าบานเย็นนี่เป็นสีเรา                 ใจดั่งขุนเขาทั้งโลกแปรเปลี่ยน

เป็นพลังของชาติ                                       ศาสน์กษัตริย์เหนือเศียร

เป็นโรงเรียนในกทม.